Op 18 oktober j.l. hebben wij als schuttersgilde De Oude Schuts onze jaarlijkse Teerdag gevierd. Deze dag begon met een dienst in de Sint Jan in 's-Hertogenbosch. Vooraf worden zoals gewoonlijk bloemen gelegd bij Sint Joris, onze patroonheilige. Deze keer was het de beurt aan liesbeth Roosenboom die de bloemen legde bij het beeld van Sint Joris.  Na de dienst, die weer geleidt wordt door plebaan G.J. v Rossum, onze Gildeheer zijn wij na een gebed bij Maria terug gegaan naar het kruithuisje op de Citadel. Hier is na de koffie met heerlijke appeltaart de vergadering gehouden. Na deze vergadering zijn de schildjes voor het competitie schieten horizontaal, op de wip en het Jeu-de-boules uitgereikt. De competitie uitslagen kunt U vinden onder     " Allen voor Gildeleden". Na deze gebeurtenissen hebben wij een gezellig samenzijn afgesloten met een heerlijke maaltijd, die zoals altijd weer uitstekend door onze cateringcommissie verzorgt wordt. Dames weer hartelijk bedankt voor jullie inspanning. Voor een sfeer impressie kunt U terecht bij de foto albums, die deze keer verzorgt zijn door Ben van  Bennekom.   Ben hiervoor  hartelijk bedankt.