Een heropgericht Gilde uit de stad 's-Hertogenbosch.
Daterend uit de middeleeuwen kreeg het Gilde in 1991 nieuwe bestaansmogelijkheden. Niet meer om de stad tegen mogelijke vijanden te verdedigen, maar als een verlevendiging van het historische stadsbeeld door een enthousiaste groep mensen.

Vanaf de stichting van 's-Hertogenbosch aan het einde van de twaalfde eeuw tot 1567 werd de vestingstad alleen verdedigd door haar eigen inwoners. Dat gebeurde practisch door alle Bosschenaren. De ambachtsgilden leverden hun eigen manschappen, maar er waren ook speciale schuttersgilden, die genoemd werden naar hun bewapening. Zo waren daar de schuttersgilden van " De Oude Voetboog " het huidge Gilde. En verder waren er " De Jonge Voetboog " en " De Kolveniers " 

De schuttersgilden verdedigden niet alleen de stad, maar op bevel van de Hertog of het stadsbestuur moesten zij bovendien buiten de stadsgrenzen ten strijde trekken.