Home » Nieuws

Op 25 en 26 april 2015 heeft het Schuttersgilde " De Oude Schuts " hun jaarlijkse gildedagen gevierd. Dit zijn dagen die in het teken staan van de patroonheilige en dat is voor ons St.Joris. Wij begonnen deze dagen met een eucharistie viering in de St.Jan, samen met onze broeders van      " De Stadspijpers ". Hiervoor onze wel gemeende dank. Na afloop hebben wij gezamelijk een uitgebreide lunch genoten in ons kruithuisje op de Citadel. Hierna is de vergadering die jaarlijks gehouden wordt afgewerkt waarna wij ons bezig gehouden hebben met het lief en leed van elkaar, en deze dag hebben wij afgesloten met een maaltijd rond de klok van 18.00 uur.

Op zondag stond het kampioens schieten op het programma, wat om 13.00 uur vooraf ging met het vrijen van de schietbaan. Dit is om de kwade geesten van onze schietbaan af te zweren en stamt nog uit de middeleeuwen. Nadat de Deken van Eer Herman van de Heuvel het eerste schot heeft gelost, kan de wedstrijd beginnen. Na een spannende dag en een beslissende wedstrijd tussen Diny de Jong en Hettie van Eldijk waren de kampioenen voor 2015 bekend. Dit waren bij de dames Hettie van Eldijk  en Rob de Jong bij de heren. Onder het genot van een drankje en later met een lekkere maaltijd zijn de wisselschilden, uitgevoerd in zilver aan beide winnaars uitgereikt. De dames door Herman van de Heuvel en de heren door onze Hoge Deken Joop Thissen. Het schild voor de dames is aangeboden door Herman van de Heuvel als aandenken aan zijn overleden echtgenote. Het schild voor de heren is aangeboden door Rob de Jong die lid is van ons Gilde. Om 20.00 uur hebben wij deze Sint Jorisdagen gesloten met een heerlijke maaltijd en na onze catering bedankt te hebben zijn wij voldaan naar huis gegaan.