Home » De Hoogheid

De hoogheid bestaat uit:

hogedeken.png

Joop Thissen, Hoge Deken

dekenrentmeester.png

Jef Teulings, Deken Rentmeester

dekenschrijver.png

Mieke van Eldijk, Deken Schrijver

algemenedeken.png

Leo Peters, Algemene Deken

koning.png

Wim Spermon, Koning