Rob de Jong, de eerste koning van het gilde na de heroprichting, van april 1993 tot april 1997. Als afbeelding is gekozen voor de skyline van 's-Hertogenbosch met het Provinciehuis, waar de koning destijds werkzaam was.

Voor de tweede maal koning van 18 april 2004 tot 21 april 2007. Als afbeelding is gekozen voor de Zoete Moeder van Den Bosch.