Wim Cordang, koning van april 2000 tot  17 april 2004.  Op zijn schild de patroonheilige van de zilversmeden.

Voor de tweede maal koning van 22 april 2007 tot 24 april april 2010. Op dit schild een van de werktuigen van de zilversmeden.